Volně přístupná vydání ND

WELCOME! Nový Domov, a.k.a. the New Homeland, is a bi-weekly publication of Masaryk Memorial Institute. We’ve been publishing the paper for six decades, and it is deemed one of the most important and successful publication by Czech & Slovak expatriate community in the world, with subscribers in many countries on several continents. This year we include English Supplements to reach English speaking compatriots and friends.

Poslední dvě čísla jsou přístupná jen odběratelům Nového Domova, ale ostatní vydání jsou vám tady zpřístupněna. :-) Nejstarší vydání najdete v archívu. Pro anglicky mluvící přátele české a slovenské komunity, je určen English Supplement.

č.15: vyšlo 3.11.2016
č.17: vyšlo 4.2.2016
č.17: vyšlo 17.12.2015
č.16: vyšlo 19.11.2015
č.15: vyšlo 29.10.2015
č.13: vyšlo 17.9.2015
č.12: vyšlo 26.8.2015
č.11: vyšlo 6.8.2015
č.10: vyšlo 16.7.2015