Archive for May, 2009

Nocturna

Wednesday, May 20th, 2009 by Věra Kohoutová

Nádherným zážitkem obohatili dva umělci návštěvníky Nocturen ve městě v neděli 17. května v  hale kostela sv. Václava v Torontu: Milan Brunner hrál na flétnu a doprovázela jej Marta Laurincová. Splečně přednesli Largo, Suite b moll, Introduction from Partita in c moll od J. S. Bacha , dále Mozartovo Andante v C dur, následovalo Richterovo Concerto pro flétnu, Andantino a Allegro, a první část byla uzavřena Menuetem od Ch. W. von Glucka.  Druhá část byla směsice různých skladatelů J. W. Mozart, G. Sisinalo, G. Faure, velice náročná klavírní Tocata od E. Suchoňa a závěrečné fantastické Faunovo odpoledne C. Debussyho.

Nezapomeňte si pořídit předplatné pro příští sezónu, čekají vás doslova hudební bonbónky – Boris Krajný, Drew Jurečka, Geroge Grosman, Caroline Kubalek s otcem Antoninem, sopranistka Tatiana Palovčíková a dnes již legendární klarinetista  a  saxofonista Felix Slováček z Prahy.  Volejte 905.232 3092

Nocturna ve městě v neděli 17. května

Wednesday, May 20th, 2009 by Alena Kottová

Nocturna ve městě v neděli 17. května v  hale kostela sv. Václava v Torontu: Milan Brunner hrál na flétnu a doprovázela jej Marta Laurincová.

[nggallery id=19]

Kanadské občanství předmětem debaty

Tuesday, May 19th, 2009 by Jerry Kott
Jedmín z mých oblíbených televizních pořadů je The Agenda with Steve Paikin, produkce ontárijské neziskové televizní stanice TVO v Torontu. Dnes jsem měl možnost shlédnout opakované vysílání pořadu z 28. dubna na téma kanadského občanství, zabývající se mimo jiné otázkou multikulturalismu, integrace v kanadské společnosti, a adopce kanadských společenských hodnot přistěhovalci do této úžasné země. Je to téma týkající se české a slovenské komunity, a soudě podle událostí posledních zhruba dvanácti měsíců, je i předmětem horkých debat a výměny názorů.

Coby kanadský občan žijící v Kanadě, jsem jednoznačně toho názoru, že moje loajalita a identita patří kanadské společnosti, a přestože jsem vyrostl v Československu a miluji českou řeč a kulturu, můj život je neodvratně spjat s Kanadou. Myslím, že argumenty typu “ten a ten člověk nemluví česky, nemůže proto reprezentovat česko-slovenské organizace” nejsou hodné komunity která vděčí Kanadě za přijetí a příležitosti, kterých se dostalo jejím členům. Přihlédneme-li k demografické realitě stárnoucí české a slovenské populace v Kanadě, je nasnadě, že otevření komunitních organizací generacím které již vyrostly v Kanadě (i o tom se zmiňuje výše uvedený program) je jediným způsobem, jak zajistit kontinuitu česko-slovenské diaspory.

Poslechněte si debatu – je to poučné, občas i zábavné, a v každém případě námět k zamyšlení. Současný ministr občanství a multikulturalismu Jason Kenney, jehož výroky jsou v programu několikrát citovány, je příznivcem české a slovenské komunity, a několikrát v minulosti navštívil Masaryktown. Držme mu palce v jeho úsilí zesílit pocit kanadské sounáležitosti ze strany nových občanů.

Jiřina Bohdalová v Torontu

Friday, May 8th, 2009 by Alena Kottová

Největší kulturní události v naší komunitě byla bezesporu návštěva královny české komedie Jiřiny Bohdalové, která ve čtyřech představeních tragikomedie irského dramatika Biana Friela Lásky paní Katty předvedla hlavní roli paní Katty. K hostování ji při příležitosti ukončení významné 40. divadelní sezóny pozvalo Nové divadlo v Torontě.

[nggallery id=18]