Kanadské občanství předmětem debaty

May 19th, 2009 by Jerry Kott
Jedmín z mých oblíbených televizních pořadů je The Agenda with Steve Paikin, produkce ontárijské neziskové televizní stanice TVO v Torontu. Dnes jsem měl možnost shlédnout opakované vysílání pořadu z 28. dubna na téma kanadského občanství, zabývající se mimo jiné otázkou multikulturalismu, integrace v kanadské společnosti, a adopce kanadských společenských hodnot přistěhovalci do této úžasné země. Je to téma týkající se české a slovenské komunity, a soudě podle událostí posledních zhruba dvanácti měsíců, je i předmětem horkých debat a výměny názorů.

Coby kanadský občan žijící v Kanadě, jsem jednoznačně toho názoru, že moje loajalita a identita patří kanadské společnosti, a přestože jsem vyrostl v Československu a miluji českou řeč a kulturu, můj život je neodvratně spjat s Kanadou. Myslím, že argumenty typu “ten a ten člověk nemluví česky, nemůže proto reprezentovat česko-slovenské organizace” nejsou hodné komunity která vděčí Kanadě za přijetí a příležitosti, kterých se dostalo jejím členům. Přihlédneme-li k demografické realitě stárnoucí české a slovenské populace v Kanadě, je nasnadě, že otevření komunitních organizací generacím které již vyrostly v Kanadě (i o tom se zmiňuje výše uvedený program) je jediným způsobem, jak zajistit kontinuitu česko-slovenské diaspory.

Poslechněte si debatu – je to poučné, občas i zábavné, a v každém případě námět k zamyšlení. Současný ministr občanství a multikulturalismu Jason Kenney, jehož výroky jsou v programu několikrát citovány, je příznivcem české a slovenské komunity, a několikrát v minulosti navštívil Masaryktown. Držme mu palce v jeho úsilí zesílit pocit kanadské sounáležitosti ze strany nových občanů.

Tags:

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.