Posts Tagged ‘Česky’

10 let v NATO

Thursday, March 12th, 2009 by Nový Domov

cr-v-nato

12. března 1999 se stala Česká republika spolu s Polskem a Maďarskem členy Organizace Severoatlantické smlouvy. Šlo o první země bývalého východního bloku, které do NATO vstoupily. Dnes se Česká republika účastní řady misí NATO ve světě.
V letošním roce si také připomínáme 60 let od vzniku aliance, tedy od podpisu tzv. Washingtonské smlouvy, ke níž se připojilo v dubnu 1949 jedenáct zemí západní Evropy a Spojené státy americké. Účelem aliance, která vznikla v reakci na stav v Evropě po druhé světové válce, bylo původně bránit pouze území členských zemí, a to především před případným útokem Sovětského svazu nebo jeho satelitů.
Konec studené války znamenal zlom ve vývoji NATO. Během dvaceti let se proměnilo v organizaci napomáhající řešení krizových situací i za hranicemi členských států. Česká republika se podílela na misích např. v Kosovu, Iráku nebo v Afganistánu.
Více informací o NATO, a to nejen ve vztahu k České republice, se můžete dozvědět na stránkách www.natoaktual.cz, které již od roku 2002 provozuje pražské Informační centrum o NATO, anebo přímo na webu www.nato.int. Zdroj: Český rozhlas

Zemřel pan Večerníček

Thursday, March 12th, 2009 by Alena Kottová

vila-amalka7.3.2009 ve věku 90 let zemřel režisér, výtvarník a animátor kresleného filmu Václav Bedřich. Jeho doménou byla tvorba pro děti. Významně se podílel na vzniku večerníčkových seriálů. Byl režisérem první pohádkové série O televizním strašidýlku z roku 1965. Režíroval i proslulou znělku, která se stala nejstarší televizní znělkou vůbec. Jako režisér má Bedřich na svém kontě například seriály Bob a Bobek – králíci z klobouku, Pohádky ovčí babičky, Maxipes Fík, Divoké sny maxipsa Fíka či O zvířátkách pana Krbce, na kterých spolupracoval se známými výtvarníky, či Říkání o víle Amálce, které i sám namaloval. Za svůj život natočil Václav Bedřich 358 animovaných filmů, za které dostal řadu významných cen na mezinárodních festivalech.
Clanek

Dobový portrét Williama Shakespeara

Tuesday, March 10th, 2009 by Jerry Kott
Dobový portrét Williama Shakespeara

Dobový portrét Williama Shakespeara

Podle tiskové zprávy The Shakespeare Birthplace Trust, obraz objevený v roce 2006 ve vlastnictví anglické rodiny Cobbe je s nejvyšší pravděpodobností jedinou podobiznou zachycující Williama Shakespeara v době jeho života. Poté, co byl obraz nalezen, byl podroben rozsáhlým testům a znaleckým posudkům. Obraz pochází z doby kolem roku 1610, když bylo Shakespearovi 46 let.

Objev je významnou událostí – existuje mnoho dohadů o Shakespearově podobě, a dokonce jeho identitě. Podobizna a další objekty z Shakespearovy doby budou součástí výstavy která bude probíhat ve Stratfordu od 23. dubna do 6. září. Pokud máte v té době plánovanou cestu do Velké Británie, nenechte si tuto unikátní událost ujít.

Původní tiskovou zprávu v anglickém jazyce najdete zde.

Pozvánka na jarní jarmark ve Vancouveru

Monday, March 9th, 2009 by Jerry Kott

Česká a slovenská komunita ve Vancouveru pořádá jarní jarmark. Zde je pozvánka kterou jsem obdržel (Jindro, díky za přeposlání):

České a slovenské sdružení ve Vancouveru

Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ JARMARK

KDE SI BUDETE MOCI PŘIPOMENOUT TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ ZVYKY , OCHUTNÁTE NÁRODNÍ JÍDLO A DOMU SI KOUPÍTE SUVENÝR.

Jarmark se koná 5.dubna /April/ od 13h. do 16.30 na adrese :
Jaycce House, 1251 Lillooet Road, North Vancouver

Chtčli bychom pozvat všechny šikovné a zručné krajany a drobné podnikatele, kteří by měli zájem představit na Jarmarku svůj talent nebo výrobky a samozřejmě ty, co nám chtějí pomoc při organizování.

Více info Vám podá Zdenka: tel.č. 604 375 5550, 604 307 0878
Nebo Zora : tel.č.604 68 4 6686

E-mailové adresy byly záměrně vypuštěny. Jarmark byl také zaznamenán v kalendáři akcí.

Patnáct let od úmrtí Karla Kryla

Wednesday, March 4th, 2009 by Jerry Kott

Včera uplynulo patnáct let od úmrtí českého básníka, skladatele a zpěváka Karla Kryla. Písně jako Bratříčku, zavírej vrátka, Anděl, Veličenstvo kat, Píseň neznámého vojína, Pasážová revolta a mnoho dalších se trvale zapsaly do povědomí československé mládeže období “normalizace”, ale oslovují i dnešní posluchače. Myslím, že není setkání u táborového ohně či v hospodě, kde by (pokud se tam objeví nějaký ten bard s kytarou) nezaznělo několik “krylovek”. Ani se tomu nechce věřit, že už je tomu patnáct let co Karel Kryl odešel.

Zde je Pasážová revolta, stejně aktuální dnes jako před čtyřiceti lety:

Jak je to s těmi kravkami, pane Čermáku?

Wednesday, March 4th, 2009 by Jerry Kott

Zhruba před měsícem se na “Nezávislém informačním serveru” CanadianCzech.com (se skromným podtitulkem “The Leading Source of Community Information”) objevila lamentace pana Dr. Čermáka, nazvaná Dává vaše Straka více mléka než naše Hnědka?

Dlouho jsem přemítal, jestli je vhodné, aby byl blog Nového Domova použit k osobní odpovědi panu Čermákovi. Nakonec jsem došel k závěru, že to snad nebude od věci, už proto, že s ním v někteých bodech souhlasím.

Především souhlasím s tím, že v česko-slovenské komunitě v Torontu existuje rivalita (nebo spíše několik rivalit), které se nám nějak nedaří překonat. Stačí zmínit osudné roky či období, a každému je jasné, o čem mluvím: 1948, padesátá léta, 1968, normalizace, 1989, a ti co přišli poté. Ty Straky a Hnědky se prostě pasou každá na jiné louce, a mléko, které dávají, je naléváno do jiných nádob. Sokolové cvičí, ČSSK se zabývá především politikou, a Masarykův ústav (MMI), coby charitativní organizace, je považován za dojnou krávu zcela jiného druhu.

Také souhlasím s tím, že Masarykův ústav je lokální Torontská organizace, která se nemůže počtem členů měřit s ČSSK. A souhlasím a podporuji snahu pana Čermáka rozšířit členskou základnu organizace. Pokud je mi známo, o to se snažili všichni bývalí předsedové MMI i ostatní členové ředitelské rady, každý svým způsobem, ale vždy se stejným cílem: zachovat dědictví předchozích generací a udržet kulturní život Čechů a Slováků v Kanadě.

Tady však moje shoda asi končí. Je možné, že pan Čermák měří velikost či důležitost podle toho, kolik lidí přijde na výroční schůzi, či podle počtu rezolucí a vyznamenání. Já si myslím, že neméně důležité měřítko je, kolik lidí se zúčastní té či oné akce pořádané pro komunitu (a tím mám na mysli nejen krajany, ale i Kanaďany třetí, čtvrté, páté generace). Myslím si, zcela neskromně, že v této oblasti byl a je Masarykův ústav vůdčí organizací. Výroční letní slavnost na Masaryktownu si lze těžko představit bez Masarykova ústavu a koordinované práce jeho ředitelské rady, zaměstnanců a dobrovolníků. Pokud je mi známo, většina ostatních se přijde bavit (což je v pořádku, proto se ta akce koná), či přivydělat nějaký ten čtvrťák (což je také v pořádku, kultura bez komerce by možná skončila na úrovni jeskynních maleb).

Po několika letech pozorování života krajanské komunity z blízkosti první ruky (díky předsednictví mé ženy v Masarykově ústavu) jsem nabyl názoru, že komunitu trápí dva problémy: vysoká ega a nízká profesionalita. Snahy o napravení těchto problémů se nevyhnutelně (a pochopitelně) střetávají s odporem, a tak máme bývalé zaměstnance MMI kteří odešli z vlastního rozhodnutí, aby pak trávili hodiny rozšiřováním pomluv a polopravd, zhrzené organizátory kteří nikdy nepřistoupí na nutnost stanovení pravidel dřív než se začne hrát, zneuznané umělce, opilé kverulanty, po bitvě generály, a já nevím co ještě… Škoda že nemám vlohy pana Škvoreckého či pana Balzaca, určitě by to dalo dost materiálu na román.

Nehodlám předstírat, že mám recept na vyřešení těch všech lidských malostí a malicherností, které sužují život komunity. Vyrostl jsem na malém městě na česko-moravském pomezí, kde si lidé vidí do talířů víc, než je zdrávo. A shledávám se zklamáním a rozčarováním, že Torontská komunita Čechů a Slováků je jako to české maloměsto, avšak bez jeho malebnosti, a bez schopnosti najít řešení těch nejožehavějších z problémů – jak zajistit přežití příštích generací. Ono to asi tak dopadne (všechno tomu nasvědčuje), že ty příští generace si vytvoří svoje spolky a svoje pravidla hry. Proč bychom se měli snažit jim v tom pomoci, když můžeme dělat věci po staru a po svém, že?

Pan Čermák si stěžuje, že “Nový domov (a tedy i MMI) předstírá věci, které nejsou, a k faktům, které jsou jim nepříjemné se chová jako by nebyly.” Psal jsem o tom již dříve, a opakuji znovu: Pokud kdokoliv v české komunitě očekává, že by se Nový domov měl snížit na úroveň bulvárního plátku a začít se zaplétat do osobních třenic a žabomyších válek, je mi líto jeho zklamání. Ať si ten člověk koupí National Enquirer, nebo Blesk. A panu Čermákovi posílám vzkaz:

V Novém domově vyšel zhruba před rokem článek, který značně finančně poškodil Masarykův ústav. Bez ohledu na jeho pravdivostní hodnotu, článek byl vydán bez předchozí konzultace s ředitelskou radou či nezaujatým právníkem, a byl poslední kapkou která vedla tehdejší ředitelskou radu ke zvýšenému dohledu nad “nezávislostí” tehdejšího redaktora Nového domova. Historii zná pan Čermák sám velice dobře. On ten článek napsal, a přestože byl spoluobžalovaným ve výsledném právním sporu, Masarykův ústav hradil všechny právní výdaje. Konečné uspořádání s žalobcem bylo uhrazeno z pojistky Masarykova ústavu. Do dnešního dne jsem nenašel jedinou zmínku v článcích podepsaných panem Čermákem, jediný náznak omluvy či snahy k částečné kompenzaci. Onen zvýšený dohled vedl ke konfrontaci mezi bývalým redaktorem a vedením Masarykova ústavu, což vyústilo v redaktorův odchod. Doma mne kdysi učili jakési pořekadlo o zametání před vlastním prahem… Je zde vhodné zmínit, že onen osudný článek nevyšel v Satelitu, ačkoliv mu údajně měl také být nabídnut k otištění. Že by pan Březina měl více soudnosti než pan Rotbauer?

Ale to už se dostávám k úrovni pod kterou bych se opravdu nerad snížil – “ten či onen řekl či udělal to či ono”. Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc zpívá se ve filmu Císařův pekař a pekařův císař. Všiměte si: dohromady, ne proti sobě.

S uctivým pozdravem panu Čermákovi a všem těm, kterým záleží na osudu krajanské komunity bez hledání zisku, slávy či poklon.

Kde najdete Čechy?

Monday, March 2nd, 2009 by Jerry Kott

Asi všude. Čechům se prostě nevyhnete – na lodích, v letadlech, v kavárnách po celém světě. Pár příkladů za všechny:

Během mých cest po Spojených státech jsem jednou dostal darem od přátel v Kansas City tričko s českýmy motivy (takové to “vtipné”, so můžete najít v každém stánku se suvenýry v Praze). Jednoho krásného letního dne jsem ho měl na sobě když jsem vystupoval z letadla v Newarku v New Jersey. Kapitán letadla, loučíce se s pasažéry, se měl hned zeptal, jestli jsem Čech. A tak jsem se seznámil s Alexem – pilotem Air Canada, původem z Čech. Co náhoda nechtěla, o čtyři dny později čekám na zpáteční let do Toronta, a Alex je v odbavovací hale. Dali jsme se do řeči, a během pár minut jsem měl pozvánku do pilotní kabiny. Ovšem, to bylo v roce 1997, dlouho předtím než takové vymoženosti byly zrušeny po 11. září 2001.

Strávil jsem hodinu a půl v kokpitu letadla MD-80, od nástupu až po přistání. Spoustu věcí mi piloti ukázali a vysvětlili, včetně manévru kterým jsme se vyhnuli velké letní bouři. Prostě zážitek, na který se hned tak nezapomíná.

O pár let později jsme s Alenou byli na “cruise” na Aljašku. Když loď proplouvala nádhernou úžinou mezi Vancouver Island a pobřežními horami Britské Kolumbie, užívali jsme si scenérie a zároveň hledali nejlepší místo odkud bychom se mohli z lodi rozhlížet po krajině. Vylezli jsme po úzkém schodišti až k postrannímu vchodu do kapitánského můstku. A jak si tak povídáme a nakukujeme dovnitř, pozorujíce dění v můstku, přijde k nám elegantní pán a povídá: “Vy mluvíte česky? Tak to pojďte dál!”. Odháknul řetízek s cedulkou “No admittance” a uvedl nás dovnitř. Tak jsme se seznámili s Edou, námořním pilotem který provádí obrovské lodní kolosy těmi nejzrádnějšími úžinami západního pobřeží Kanady a Aljašky.

Po deseti letech se naše cesty znovu sešly v překrásné Viktorii. Zavzpomínali jsme si na to naše dávné první setkání, a otevřeli láhev červeného vína, a bylo nám dobře.

Minulý víkend jsme zavítali do útulně vypadající Kavárny Iluzí (Illusions Café) v Langfordu, městečku přiléhajícímu k Viktorii. Jak jsme tak zkoumali výzdobu kavárny, prohlíželi jsme si malby na stěnách – obrázky z celého světa, i z Čech. Od baristy jsme se dozvěděli, že obrázky jsou dílem místního umělce Martina Macháčka, a že Martin je pravidelným hostem. Martinovým maluje nejčastěji architekturu, a má takový zvláštně osobitý styl, jako kdybyste se dívali na budovy odrážející se v zrcadlech na Petříně. Ukázky jeho maleb můžete nají online na www.martycultural.com. Jelikož se nám kavárnička zalíbila, předpokládám že nepotrvá dlouho, než se s Martinem setkáme osobně.

Ať vás kroky zavedou kamkoliv na světě, můžete si být jisti, že narazíte na českou duši.

Navštíví Barack Obama Prahu?

Thursday, February 26th, 2009 by Jerry Kott

Dnes proběhla tiskem zpráva o možné návštěvě nového prezidenta USA Baracka Obamy v Praze. Mělo by se tak stát u příležitosti diplomatického summitu mezi představiteli USA a EU.

Barack Obama projevil zájem o Českou republiku již během své prezidentské kampaně, když přednesl video projev ke 40. výročí sovětské okupace Československa. Vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy se tak dále prohlubují a utužují – trend, který jistě vítá většina bývalého československého exilu, a který by (doufám) přivítal i T.G.Masaryk.

Zmíněný projev tehdy ještě kandidáta Obamy je k vidění zde:

Československá koruna ustanovena před devadesáti lety

Wednesday, February 25th, 2009 by Jerry Kott

25. únor spojuje většina Čechů a Slováků s tragickými událostmi roku 1948. Málokdo asi ví (ani já jsem to nevěděl), že toto datum je také spojeno se vznikem samostatného Československa a jeho vlastní měny. 25. února 1919 byl schválen zákon č. 84, jímž byla ustanovena československá koruna coby oficiální měna nově vzniklé republiky. Během následujících třech týdnů proběhlo masové kolkování do té doby platných rakousko-uherských bankovek a jejich nahrazení novými.

Vida, to nám v lidově demokratické škole neřekli.

Původní článek k nalezení zde.

Hledání nového domova

Monday, February 23rd, 2009 by Jerry Kott

Jak ten čas letí! Než jsme se nadáli, vánoce a Nový rok jsou za námi, a je tu konec února. Blog Nového domova zažil určitou odmlku – leden proběhl ve shonu a přípravách na novou grafickou úpravu jak tištěného Nového domova, tak našeho blogu. Přidáme-li k tomu stěhování a všechno s tím související, najednou na blogování nezbývá čas.

Po prvním měsíci stráveném v překrásné Viktorii (Victorii?) se náš denní režim konečně trochu ustálil, a naše hledání nového domova na západním pobřeží nebude brzdou blogu. Doufáme, že to čtenáři ND pochopí a že ve spolupráci s novou redaktorkou Nového domova budeme schopni přinášet pravidelnější zprávy z komunity a kanadsko-česko-slovenských vztahů.

Z Viktorie zdraví Jaroslav & Alena Kottovi.

Čechy v čele EU prověří Kreml

Monday, December 29th, 2008 by Nový Domov

HN, Autor: Martin Ehl, Ondřej Soukup, Adam Černý
Pravidelně na konci roku se potí ruští a ukrajinští vyjednávači plynárenských podniků a řeší, kdo komu kolik má zaplatit za dodávky plynu. To nervózně sledují Evropané uvrhnutí do nejistoty, zda bude od 1. ledna čím topit. A letos těmi nejpozornějšími Evropany – zcela nepravidelně – jsou čeští politici a diplomaté.

(more…)

Od ochranářštější Evropy k Evropě bez bariér

Monday, December 29th, 2008 by shm

Převzato z portálu Euroskop

V pondělí 15. prosince, uspořádal Ústav mezinárodních vztahů expertní seminář s názvem „Francouzské předsednictví: zhodnocení a výzvy”. Na semináři bylo možné slyšet zhodnocení předsednictví z hlediska Francie, ale také z hlediska francouzského nejdůležitějšího partnera v Evropě Německa a  také perspektivy České republiky, která za dva dny Francii v čele Unie vystřídá. (more…)

Hokejová dvacítka zahájila v pátek turnaj debaklem s Kanadou a dnes prohrála i s výběrem USA

Monday, December 29th, 2008 by shm

Zdroj: ČTK

Vysokou porážkou 1:8 skončilo první vystoupení českých hokejistů na světovém šampionátu hráčů do 20 let v Ottawě. Domácí reprezentanti, kteří obhajují titul z posledních čtyř ročníků, potvrdili před téměř vyprodaným hledištěm haly Scotiabank Place roli favorita.

(more…)

Mrazík, tentokrát trošku jinak

Friday, December 19th, 2008 by Jerry Kott

Kdo prožil dětství v Československu sedmdesátých let, jistě nikdy nezapomene na tradiční vánoční televizní nabídku. Pyšná princezna, Tři oříšky pro Popelku, či ruská (sovětská?) filmová pohádka Mrazík. Inu, časy se mění, a i ten Mrazík musel být po létech zmodernizován. Doufáme, že se pobavíte:

Havel: EU by měla být především inspirací

Thursday, December 18th, 2008 by shm

Převzato z portálu Euroskop

Na úterní konferenci o lidských právech v Evropě, jíž pořádalo sdružení Ano pro Evropu, přednesl krátký příspěvek i bývalý prezident České republiky Václav Havel. Jeho vystoupení se týkalo role, které by se podle Havla měla Evropská unie chopit.

(more…)

Slovenský ministr zahraničí v OSN

Thursday, December 18th, 2008 by shm

Zdroj: Čtk

Slovenský ministr zahraničí Ján Kubiš rezignuje. Důvodem je jmenování do funkce výkonného tajemníka Hospodářské komise OSN pro Evropu (UNECE). Tedy nikoliv nespokojenost s jeho prací či skandál, který by otřásal jeho ministerským křeslem. Za dnešní celosvětové politické atmosféry, kdy nečekané a nežádoucí okolnosti otřásají kdekým a kdečím, by se jeden snad ani nedivil. Slovenský premiér Robert Fico oznámí jméno Kubišova nástupce v lednu.
(more…)

Masaryktown přivítal velvyslance

Friday, December 12th, 2008 by shm

Velvyslanec ČR v Kanadě ing. Karel ŽebrakovskýNový velvyslanec ČR v Kanadě ing. Karel Žebrakovský včera v odpoledních hodinách navštívil Masaryktown, kde chvilkou ticha a položením kytice, uctil památku obětem komunismu. Učinil tak v doprovodu generálního konzula ČR v Torontu Mgr. Richarda Krpače a představitelů Masarykova Ústavu.
Na Masaryktown pan velvyslanec zavítal úplně poprvé a věříme, že se tam bude rád vracet. Nový Domov a Masarykův Ústav mu v jeho nové funkci přeje hodně úspěchu.

Více informací v příštím vydání Nového Domova.

Generální guvernérka Kanady na státní návštěvě České republiky

Tuesday, December 2nd, 2008 by Jerry Kott

Generální guvernérka Kanady, paní Michaëlle Jean, je v současné době kanadské politické krize na státní návštěvě České republiky. Včera položila věnec u hrobu neznámého vojína v Praze. Během státní recepce pořádané u příležitosti její návštěvy presidentem České republiky Václavem Klausem přednesla paní Jean projev, v němž se zabývala postavením a úlohami mladé generace v současném světě. Český text projevu paní Jean přinášíme dále.

Paní Jean předčasně ukončila svoji cestu po zemích střední a východní Evropy a zítra se vrací do Kanady aby se mohla věnovat současnému politickému vývoji.

(more…)

OBAMA by Josef Čermák

Monday, December 1st, 2008 by Nový Domov

Každý jsme nějak výslednicí svých genů, svého prostředí a toho hlasu v nás, o němž celkem nic nevíme. A každý vidíme svět trochu jinak. Jedni (a nepochybně jsou mezi nimi i někteří mí přátelé) řekli ne k volbě Baracka Obamy prezidentem USA. Druzí (a já jsem jedním z nich) přijali Obamovu volbu jako příslib, že Amerika se znovu stane nadějí světa. (more…)

Výzva krajanům

Sunday, October 19th, 2008 by Jerry Kott

Vážení čtenáři a příznivci Nového domova, s potěšením zjišťuji, že řady zaregistrovaných návštěvníků těchto stránek se rozrůstají. Dostali jsme řadu podnětných připomínek ohledně navigace – někteří z vás si nejsou jisti, kde najít odkazy na elektronický archív výtisků Nového domova. Podíváte-li se na hlavní stránku blogu, archív je přístupný v sekci statických stránek pod záhlavím Pages, odkaz na Archiv Nového domova. Poslední dvě čísla jsou přístupná na heslo pro naše předplatitele, předchozí čísla jsou dostupná veřejně zde. Sekce pod záhlavím Archives se vztahuje pouze na příspěvky publikované v blogu, nikoliv na tištěná vydání Nového domova!

V rámci našich časových možností se budeme snažit navigaci zjednodušit.

Ale to hlavní, proč píšu tento příspěvek: víte, že coby zaregistrovaní čtenáři máte možnost přispívat do tohoto blogu? Vaše registrace vám umožňuje psát komentáře k existujícím příspěvkům. Pokud máte zájem psát vlastní články a přispět tak k rozmanitosti a čtivosti těchto stránek, stačí poslat e-mail na novydomov@masaryktown.org a vyjádřit přání stát se přispěvatelem blogu. Pokud jste již zaregistrováni, rádi váš účet “povýšíme” na patřičnou úroveň.

Pokud si nejste jisti jak se zaregistrovat, doufáme, že přiložené obrázky vám v tom pomohou:

Těšíme se na vaši účast!