Posts Tagged ‘Česky’

Novy Domov je všude s vámi-Maestro Ženatý si odnášel náš obdiv

Monday, April 20th, 2009 by Věra Kohoutová

Hala kostela sv. Václava byla v neděli 29, března zcela zaplněná. Očekávala se doslova hudební událost. A také koncert Ivana Ženatého s klavírním doprovodem Václava Máchy v rámci cyklu Nocturen ve městě nikoho nezklamal. Již dlouho před začátkem si lidé zkoušeli vyhlédnout v lavicích ta nejlepší místa, aby mistra nejenom slyšeli, ale i dobře viděli.
Mnozí si poté povzdechli – vždyť on hraje čím dál tím lépe. Opravdu tomu tak je, když vidíte, jak si s houslemi rozumí, jak rozumí hudbě, kterou hraje a publiku, pro které hraje, pak vás nenapadne jiné slovo, než špičkový profesionál. Zahrál Dvořákovy romantické skladby pro housle a piano, opus 75, Griegovu Sonatinu in G dur pro housle a piano, Romanci pro housle a piano Henryka Wieniawskeho, Čajkovského Melancholickou serenádu pro housle a piano a Ravelovu skladu La Tzigane pro housle a klavír. Přidával nádherného Chopina, Smetanu a Dvořáka. Obecenstvo děkovalo dlouhým vytrvalým potleskem – bravo, Maestro. Také po čtvrtém koncertu na Nocturnech v pořadí si odnášel posluchačův vděk a obdiv.
Lze jen dodat, že Nocturna dr. Miloše Krajného jsou v komunitě tou nejsilnější konkurencí takových pořadů, jakými jsou divadelní představení, na nichž se setkáváme po leta s poměrně stabilizovanou návštěvností.

V neděli 29. dubna od 17 h. nás čeká jazzový houslista Drew Jurečka. Poslechneme si ho rovněž v hale kostela sv. Václava.

Novy Domov je všude s vámi-Joseph Drapell miluje Rafaela

Monday, April 20th, 2009 by Věra Kohoutová

Setkat se s tímto malířem je opravdové potěšení z mnoha důvodů – pro jeho pozitivní člověčí náboj či kouzlo osobnosti, chcete-li, pro jeho široké znalosti nejen z oboru malířství, a pro jeho zvláštní životní nadhled. Vyzařuje z něho klid a pohoda, které se člověk velice rád a velice rychle poddá. Chvílemi bych ho podezírala, že si právě svým klidem jakoby se svými protějšky zahrával a čeká, jak se sami vybarví. Josef Smrčka, vlastním jménem, pochází
z Humpolce, kde v místním muzeu uspořádal výstavu svých prací a kde také zanechal svůj obraz. Ovšem jeho tvorbu znají i ve světě – v New Yorku, Paříži, Londýně, Nice, Belgii
a v Asii.

Stejně tak jej znají i v domovině nové, kde se podepisuje Joseph Drapell – přinejmenším se to Kanaďanům lépe vyslovuje i pamatuje, kde žije od roku 1966. Jeho techniku již zasvěcenci poznají: tlakové roztírání barev, které zanechává stopu jakoby nanášených vrstev. Společně s několika dalšími severoamerickými malíři a jedním kanadským (Lucy Baker, Steven Brent, John Gittins, Roy Lerner, Anne Low, Marjorie Minkin, Irene Neal, Graham Peacock, Bruce Piermarini, Jerald Webster ) vznikla na počátku 80. let minulého století skupina abstraktně malujících umělců (v Evropě je tento směr ještě téměř nedotčen), hlásících se k new new painting směru. Ano, jak sám říká, ke kontroverznímu a horkému směru, odpovídajícímu na tehdejší rádoby progresivní “dada” a vyznávajícímu čisté umění bez příkras a malířství násilně vtlačenému ději v tvorbě. Malířství by mělo být jenom o umělcově duši, porozumí tak filozofii návštěvník Drapellova soukromého muzea, jediného toho druhu snad na celém světě, vystavující výtvory new new malířů. Jarní výstavu Spring Exhibiton zahájil symbolicky a ne náhodně v prvním jarním dni – evidentně s úmyslem pozdravit toto krásné období s příslibem začátku nového života. Výstavy v těchto prostorách trvají nejméně dva měsíce. A může je navštívit každý i individuálně, pokud si objedná bezplatnou návštěvu předem (123 Bellwoods Av. Toronto, 416.603 41 11). Někdo v dílech Drapellových může vidět dědictví renesančního génia Raphaela, kterého tento současník doslova miluje. Ostatně, přijďte se podívat a hlavně obrazy procítit.

Novy Domov je všude s vámi-Stepping on toes v režii Jiřího Havelky

Monday, April 20th, 2009 by Věra Kohoutová

Společné představení mladých divadelních skupin, z nichž jedna pochází ze střední Evropy a druhá ze země za Atlantikem, je ojedinělá událost už jen pro tu příležitost samu. Čeští a kanadští adepti divadelních múz ji pod vedením Jana Schmida z Prahy a Michala Schönberga z Toronta jí využili, jak jen mohli a uměli. A pražskému, stejně jako kanadskému – převážně také studentskému publiku, pokaždé ve svých doposud třech projektech nabídli živé, inspirativní divadlo nabitém mladistvou bezprostředností a elánem.

Letos jsme se setkali se studenty divadelní fakulty torontské univerzity ve dnech 18. – 23. března v Leigha Lee Brown Theatre ve Scarborough, ovšem už ne s českými adepty herectví, jak tomu bylo naposledy před třemi lety. Jiří Havelka tento projekt Toronto-Praha-Toronto velice dobře zná, protože se zúčastnil všech jeho podob. Nejprve zde byl jako student herectví, později jako asistent režiséra Jana Schmida z pražské Ypsilonky (který tuto práci se studenty začal s profesorem Torontské univerzity Michaelem Schönbergem), a letos už jako úspěšný režisér, jehož rádo hostí nejedno české divadlo. Divadelní představení Stepping od toes vzniklo za dva a půl měsíce práce. Scénář se dával dohromady za pochodu a podíleli se na něm vlastně všichni zúčastnění. Krok po kroku dopisovali scény a zápletky, které mnohdy převyšovaly životní zkušenosti studentů. Ale to je ta challenge, zvládnout to. Stejně jako s klasickými tanci – tango, valčík, waltz a polka, kterým studenty učila profesionálka.
A tady to podobenství – život je jako tanec – mnohdy tancovat umíš, ale jako sólista, když se o to pokoušíš v páru, nejde to. Z mnoha důvodů. “Alternativní divadlo, jak bychom tenhleten způsob práce mohli nazvat, existovalo vedle tradičního divadla vlastně vždycky,” říká Jiří Havelka (nar.1980). “Je to ona známá comedy dell‘arte, šaškové na scéně, šapitó v cirkuse apod., kdy se dialogy tvořily za pochodu, scénáře neexistovaly, nastínila se jen linka děje. Jestli je to experimentální? Ono je to vždycky experiment, protože dopředu nevíte, jak to skončí – úspěchem, neúspěchem…” Tady skončila práce s velkým ohlasem diváků i čtrnácti zainteresovaných studentů. Hrálo se v malém univerzitním divadle po čtyři večery, a i přesto vidělo představení 450 lidí. Úžasná práce.

Profesor dramatických věd Michael Schönberg, iniciátor experimentu kanadsko-českých představení, byl spokojen. “Důležitá je metoda, kterou Jirka pracuje v Praze a přenesl ji tady. Mladí lidé tady nejsou jen herci, ale i spolutvůrci hry, a každý z nich má stejnou šanci, protože hrají hlavní roli všichni – neexistuje Romeo a Julie a pár postav kolem. Všichni jsou si rovni a všichni tedy mají stejnou hereckou šanci.” O kostýmy se postarala jedna z maminek studentů Linda Serres, která si účtovala pouze materiál, hudbu složil prof. Alexander Rapoport z téže univerzity. Všichni si šli na fakultě humanitních věd, kam patří oddělení performing arts náleží, náramně na ruku, takže tento projekt velké finance nevyžadoval.

Jestli se bude v této práci pokračovat, je ve hvězdách, protože hlavní aktér této spolupráce pomýšlí na odchod na zasloužený odpočinek. Může ho hřát vědomí, že přispěl k rozvoji herectví mladých lidí takovým způsobem, na který budou nejen rádi vzpomínat, ale ve své pozdější praxi dokonce i navazovat.

Novy Domov je všude s vámi-Puzzle Marie Gabánkové

Monday, April 20th, 2009 by Věra Kohoutová

img_0446

K největším zážitkům patřila bezesporu výstava profesionální malířky Marie Gabánkové.
Ve srovnání s ostatními malíři v naší komunitě, tato vystavuje poměrně často, a pokaždé
překvapí. Dodnes zůstaly v návštěvnících dojmy kupř. z výstavy Body broken Body redeemed. Zaujímá divákovu pozornost profesionálně provedenými studiemi lidského těla stejně jako portrétů. Její výstava PUZZLE, konaná v Loop Gallery letos v březnu, obsahovala obrazy, které namalovala v průběhu prvních dvou měsíců roku, nakolik ji téma “slepý vede slepého” oslovilo, a jak sama přiznala, dlouhou dobu zaměstnávalo její mysl. V kontextu psaného Starého zákona obrazné slepoty odkazuje svými obrazy na neschopnost poznat pravdu.

prace-marrie-gabankoveV Novém zákoně Ježíš popisuje církevní vůdce a učitele jeho vlastní generace v termínech slepoty. Metaforická slepota může popisovat pouhou ignorance, ale většinou způsobuje neochotu podívat se pravdě do očí. Přitahovaná zneklidňující představou a záhadným úmyslem maleb Pietra Bruegela ml. (1524-1569) nazvaná podobenstvím slepoty, malířka doslova do Beuegelova obrazu vstoupila, aby si vypůjčila některé jeho části a umístila je do svého dialogu s fragmenty současných událostí. K její osobnosti se v blízké budoucnosti ještě vrátíme.

Novy Domov je všude s vámi

Monday, April 20th, 2009 by Věra Kohoutová

Pestrobarevná škála společenských akcí, které se udály v posledních několika týdnech v našich  komunitách v Torontu, ukazuje, jak bohatým životem tady lidé žijí. Bohužel, většina z nich se konala v tak těsném časovém rozpětí (a mnohé i ve shodném termínu), že nebylo možné se jim v našich novinách věnovat individuálně. A tak abychom těm, kteří se na nich jakkoliv podíleli  (protože je organizovali či účinkovali bez nároku na jakoukoliv odměnu), také  po zásluze poděkovali Přinášíme jejich shrnutí prostřednictvím fotografií a stručných popisků. -vk-

Jiřina Bohdalová bude hrát v Torontu

Wednesday, April 15th, 2009 by Nový Domov

Divadelní představení s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli Lásky paní Katty:

[nggallery id=11]

Současný irský autor Brial Friel  patří doma k těm nejznámějším. Napsal celou řadu her ze současného života, v nichž řeší problémy mezilidských vztahů zejména v rodině. Jeho tvorba tak trochu připomíná čechovovské pojetí pohledu na jeho postavy, do nichž zcela úmyslně vplétá – řekněme  zjednodušeně – dobro i zlo, takže divák vlastně ani dost dobře neví, kdo z jeho lidiček na scéně patří na stranu dobrou a kdo na špatnou. Protože takový je život – nikdo nemá povahu sněhobílé barvy, každý má něco, čím se moc chlubit nechce a něco, čím by si uznání okolí zasloužil. Jak je to s pani Katty a její rodinou, o tom nejlépe ví režisérka Dáša Beláčiková. Přijďte se podívat, včas si ale objednejte lístky, aby se na vás dostala židle.

V těchto prostorách hraje Nové divadlo více než deset let, ale tato hra je již poslední, protože se vedení auditoria rozhodlo ji přestavět. To ale neznamená, že ND hrát nebude. Naopak, v činnosti tato 40letá, v naší komunitě nejstarší, divadelní scéna neustane, už nyní se hledají pro diváky i herce důstojné a technicky odpovíádající prostory.

A ještě jedna perlička  –  shodou okolností bude paní Bohdalová v neděli 3. května slavit své narozeniny. To se bude dávat poslední představení nejen v této budově, ale i tohoto titulu. Užijte si jich ve zdraví, paní Bohdalová, moc se na Vás už dnes těšíme.

Stepping on toes

Monday, April 13th, 2009 by Nový Domov

Stepping on toes – divadelní představení studentů Torontské univerzity pod vedením českého režiséra Jiřího Havelky, 18. 3. 09

[nggallery id=14]

Setkat se s mladými lidmi, studenty divadelního umění na torontské univerzitě, při jejich práci, bylo doslova potěšením. Projekt, který navazoavl na tři předchozí, kdy torontští studenti navštívili Prahu a opačně, aby nakonec spolu vytvořili jedno velké představení, realizoval prof. Michael Schonberg, profesor divadelních věd na této univerzitě, mj. teoretik, autor a režisér v jedné osobě. (more…)

Houslový virtuóz Ivan Ženatý

Friday, April 10th, 2009 by Nový Domov

[nggallery id=10]

Ivana Ženatého netřeba představovat. Je to umělec, kterého přijal svět, ale kterého nepřijala vlastní země, a to ani přesto ne, že sami jeho kolegové o něm tvrdí, že je v domácích poměrech absolutní jednička. Proto přijal pohostinnosti země sousedů – stal se profesorem na saské univerzitě, kde – na rozdíl o domácí vysoké školy – si považují mít muzikanta takových kvalit ve svém profesorském sboru. Také jeho žena Katarína učí hudbě. Pianistku, mluvící slovenským jazykem, jsem poznali na Nocturnech právě v odbě, kdy se zrovna vzali. Dnes je matkou dvouletého Juraje a v očekávání dvojčat. V Torontu maestro koncertoval za doprovodu pianisty Václava Máchy, který tady velice dobrou pověst z domova jenom potvrdil. Není tajemstvím, že rodina muzikantů žije v Německu snad pouhé tři hodiny od Prahy.

Editorial 9.4.2009

Thursday, April 9th, 2009 by Nový Domov

Milí čtenáři,

vloni jsem to cítila v kostech a letos se to potvrdilo. Nic naplat, je rok velkých změn. Věci se hýbou nejen v globálním měřítku, ale i na zcela osobní úrovni. Naši sousedé mají nového prezidenta a můj soused má nové zaměstnání. Ovšem ani Nový domov se změnám nevyhnul. Možná jste se podivovali nad tím, jak se střídala jména těch, co psali tento úvodník v posledním roce. Určitě jste si všimli i jiných změn. (more…)

Hudebně-poetické skvosty

Monday, April 6th, 2009 by Nový Domov

Hudebne-poeticke skvosty:

[nggallery id=9]
Program složený z hudby, recitace a dramatizace krásného slova připravila již posedmé Olga Turoková. A přestože v tentýž den se konaly velikonoční trhy a další pořady v komunitě, byla hala kostela sv. Pavla v Torontu téměř zaplněna. Na programu se podileli Andrej Pevný hrou na varhany, Marka Rajná zpěvem a hudebním přednesem, recitovaly sestřičky Žanetka a Danielka Pastorovy – nutno upřesnit, že ve slovenštině (holčičky čtou, mluví i recitují bez akcentu), dále recitovaly Katka Kozáková, Eva Slatkovská, Věra Kohoutová a Olga Turoková, zpívaly matka s dcerou Zita a Gena van Oosten, Jarek Číhal, na klavír hrál Jovan Stojkovič, v dramatizaci vystupoval mj. Petr Kohout. Diváci program hodnotili jediným slovem – nádherný, a přáli by si takový uspořádat ještě ne jednou.

NASA odhaluje novou vesmírnou loď

Monday, March 30th, 2009 by Jerry Kott

Model nové vesmírné lodi americké agentury pro letecký výzkum (NASA) byl dnes poprvé předveden veřejnosti ve Washingtonu. Konstrukce nového vesmírného korábu by měla umožnit cesty na mezinárodní vesmírnou stanici (International Space Station), zpátky na povrch měsíce před rokem 2020, a nakonec i ke vzdálenému Marsu před rokem 2030. Takové jsou alespoň představy konstruktérů.

Loď svým tvarem trochu připomíná řídící modul Apollo 11. Tak jako legendární kabina posádky která přistála na měsíci v červenci 1969, modul má konický tvar a bude umístěn na vrcholu nosné rakety. Má ale i mnoho nových bezpečnostních prvků, například druhotnou raketu ve špici, jejímž účelem je katapultovat posádku v případě nouze. Podobně jako Apollo, kabina je určena k přistání na oceánu, avšak za mnohem extrémnějších podmínek.

Zdroj: BBC

Jak jsme utekli Hitlerovi

Monday, March 30th, 2009 by Nový Domov

Jak jsme utekli Hitlerovi – večer věnovaný 100. narozeninám Sira Nicholase Wintona, čtvrtek 26. 3. 09

[nggallery id=13]

Sál byl téměř neprodyšně obsazený lidmi, kteří se chtěli osobně setkat s dětmi, které zachránil těsně před nástupem Hitlera v roce 1939 v Československu, Sir Nicholas Winton, tenkrát “jenom” Nicholas Winton. Dnes se tento úctyhodný člověk dožil 100 let. Jeho skutečně jen zlomek života byl zaznamenán v Emmy Award-winnig oceněném snímku slovenského osmačtyřicetiletého dokumentaristy Matěje Mináče The Power of Good, který obletěl snad celý svět. Když se řekne jeho jméno, každému se vybaví 669 dětí doslova zachráněných před nacistickým katovstvím. Večeru byli přítomni zachráněné děti – věhlasný Jose Schlesinger, původem Slovák, a světový spisovatel Peter C. Newman, původem Pražák. S oběma hovořila známá redaktorka CBC Television Hana Gartner, jejíž místem narozeníje rovněž Praha.
Tento úžasný vzpomínkový večer zorganizoval generální konzulát ČR v Torontu společně s britským GK a agenturou CzechTourism Canada.
Po snímku se opravdu shánějte a snažte se jej vidět za každou cenu, stojí zato. Stojí zato vidět a na dálku se seznámit s člověkem, jehož člověčenství voní nekončícím životem a vesmírnou nadějí.

Editorial 26.3.2009

Thursday, March 26th, 2009 by Nový Domov

Milí čtenáři,

jaro zachvátilo jižní Ontario, i když ještě ne ve stálých teplotách, tak alespoň v chování lidí. Je vidět kluky v tričkách, dámy v letních botách naboso a zahrádkáře vzrušeně pobíhajících po větších či menších pozemcích.

(more…)

Vernisáž výstavy obrazů New New Painting

Wednesday, March 25th, 2009 by Nový Domov

[nggallery id=12]

Vernisáž výstavy obrazů umělců kontroverzního malířského směru New New Painting se konala 21. března  v soukromých prostorách tohoto jediného muzea snad i na světě, které v Torontu založil malíř českého původu Joseph Drapell. Ten umí o malířství jako takovém vyprávět velice zajímavé, taže pokud se chcete dozvědět více nejen o této skupině jedenácti new new malířů, zajděte si do muzea New New. Každý výstava trvá zhruba dva měsíce, je dobré předem zavolat a domluvit si schůzku – v každém případě se to vyplatí. Joseph Drapell je i výjimečný společník.
123 Bellwoods, Toronto, ON,  416-603-4111

This exhibition is devoted to only half of the artists in this hot & controversial artistic movement. It includes recent developments of Lucy Baker, Steve Brent, Joseph Drapell, John Gittins, Graham Peacock and Jerald Webster. Most of these works have not been exhibited previously and are excellent examples of the challenge this movement presents to the status quo (that being conventional, established taste). Innovation alone is not enough—the work also needs to have a formal power to communicate its non‑verbal content successfully. These artists have renewed the discipline of painting in the last two decades following their launch in Paris in 1991.

Hudebně-poetické skvosty

Wednesday, March 25th, 2009 by Nový Domov
img_0505sm

O. Turoková s Katarínou Kozákovou při zkoušce programu.

Na neděli 5.dubna připravuje Olga Turoková, autorka, dramaturgyně a rezisérka v jedné osobě, sedmý pořad svého hudebně-dramatického cyklu Hudebně-poetické skvosty. Po rozhovorech s Frederykem Chopinem a Eugenom Suchoňom aj. přišla řada na Velikonoční kytice hudby a poezie, kterou Olga Turoková splétá z nádherných básní známých slovenských básníků – Milana Rúfusa, Daniela Šovca a Zlatici Oravcové. Zazní skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, E. Suchoňa, setkáme se s klavíristou a varhaníkem Andrem Pevnym, skladatelkou, a zpěvačkou M. Rajnou, se sestrami Leou a Evou Žilovými, s profesionálními zpěvačkami Genou a Zitou van Oosten a dalšími účinkujícími. Určitě si toto odpoledne nenechejte ujít, sváteční velikonoční kytice začíná již ve 14 hodin v kostele sv . Pavla v Torontu.

Maskoti a jejich přátelé

Tuesday, March 24th, 2009 by Nový Domov
cesinawhistleru2

Lenka Storzerová s maskotem Qutchim v nadživotní velikosti Foto archiv L.S

Hlavním maskotem zimních olympijských her ve Vancouveru je Quatchi – dlouhovlasá kreatura lidské podoby, pocházející ze záhadného lesa v Kanadě. Snad jakýsi sněžný muž s hnědou bradou a modrými klapkami na uších, který rád objevuje nová místa. A i přesto, že je stydlivý, rád se přátelí. Jeho neoblíbenějším sportem je hokej. Sní o tom, že se jednou stane slavným světovým brankářem.

maskotiolympijskychher-sm

Maskoti zimních olympijských her 2010

Dalšími jeho pomocníky jsou Miga, snowbordující medvídek, zvířecí duch s křídly domorodého ptáka Sumi a Mukmuk, jakýsi druh roztomilého sviště. Všechny postavičky pocházejí z prapůvodní inuitské mythologie.


nd0906cesinawhistleru1skupina

Zprava Libor Zabílek, Milada Nohelová a Eva Zabílková

Paní Lenka Storzer se ve Whistleru setkala nejen se svými českými přáteli, ale i s těmito veselými maskoty. Všichni se nedočkavě těší na Olympiádu 2010.

Olympiáda 2010 – Kameny

Tuesday, March 24th, 2009 by Nový Domov
olympiada-3

V olympijském znaku zimních olympijských her ve Vancouveru bude inuitské sousoší z kamenů.

Jak nám prof. Josef Svoboda, znalec původní kultury, objasnil, představuje postavu Eskymáka s rozprazenými pažemi, a nazývá se INUKSHUK – človíček. Eskymáci je stavěli jako orientační body v terénu, protože hlavně v zimě, kdy byla tundra zasněžená, se v ní i Eskymák mohl ztratit. Každý inukshuk měl svoji personalitu, takže eskymácký lovec, který tyto výtvory od mládí dobře znal, hned poznal, kde se nachází. Rozmístění inukshuku v arktické Kanadě napomohlo k rozdělení North-West Territories a k vytvoření nového autonomního eskymáckého území, prakticky provincie, jménem NUNAVUT. Eskymáci sami sebe nazývají INUIT, a jedinec se jmenuje INUK (odtud inukshuk).

Kanada je na tyto domorodé symboly velmi hrdá, a tak se ocitly i ve znaku světové sportovní události.

Běh pro zdraví

Tuesday, March 24th, 2009 by Nový Domov

Rakovinu tračníku lze z devadetáti procent preventovat a vyléčit, jestliže je diagnostikována včas.V Kanadě v loňském roce odhadem diagnostikováno 21 500 nových případů a ve stejném roce přibližně 9000 Kanaďanů chorobě podlehlo. Tisíce dobrovolníků společnosti Colon Cancer Canada po celé zemi se snaží tuto bilanci dramaticky změnit prosazováním úsilí, vedoucímu ke snižování počtu případů onemnocnění, a podpory výzkumných programů. Za důležité společnost považuje šíření povědomí o vzniku této choroby a o nutnosti preventivních vyšetření s cílem zabránit onemocnění, které je v Kanadě druhou nejčastější příčinou úmrtí žen i mužů.

Program Walk/Run pro širokou veřejnost, jehož finanční výsledek putuje přímo ke zdroji vědecké práce, vynesl za více než třináct let praktikování částku 3,5 miliónu dolarů. Začal tehdy jako aktivita společnosti v Torontu. Dnes se stal program národní záležitostí.
V loňském roce byl cíl dosáhnout sbírky 225 000 dolarů překonán o 91 000 dolarů. Letošním cílem je dosáhnout částky 300 000 dolarů.

Chcete-li být při tom, pak pro podrobnosti WALK/RUN FOR COLON CANCER navštivte webovou stránku www.coloncancercanada.ca. anebo volejte 1-888-571-8547.
V neděli 31. května se koná běh/chůze v Torontu, 7. června v Burlingtonu, Kamloopsu a Durhamu a 21. června ve Vancouveru.
Společnost Colon Cancer Canada

Pozvánka na jarní krajanské akce

Saturday, March 21st, 2009 by Nový Domov

Jaro je tradičně obdobím jarmarků, bazarů, výletů do přírody a mnoha jiných událostí pořádaných krajany po celé Kanadě. Příští týden se koná setkání s kanadskými novináři českého původu, Joe Schlesingerem a Petrem C. Newmanem. Večer nese jméno Jak jsme unikli Hitlerovi (How We Escaped Hitler), místo konání 2 Sussex Ave v Torontu, v 7 hodin večer.

Krajané ve Vancouveru pořádají v neděli 5. dubna velikonoční jarmark na adrese: 1251 Lillooet Road, North Vancouver, BC od 13:00 do 16:30.

Ve stejný den je v Torontu večer z pásma Hudobno-poetické skvosty na adrese: 1424 Davenport Rd., Toronto od 14:00 hodin.

Na tyto a jiné akce krajanů upozorňuje náš pravidelně aktualizovaný kalendář akcí.

Czech Meetup v Prague Deli

Saturday, March 21st, 2009 by Nový Domov

Pravidelný meetup přátel českého jazyka se koná dnes, 21. března ve 20 hodin.

Hostitelem je tentokrát Prague Deli, 638 Queen St. West. Přijďte se pobavit s přáteli, užít vynikající českou kuchyni, a popít plzeňského. Jak jinak oslavit příchod jara?