Editorial 9.4.2009

April 9th, 2009 by Nový Domov

Milí čtenáři,

vloni jsem to cítila v kostech a letos se to potvrdilo. Nic naplat, je rok velkých změn. Věci se hýbou nejen v globálním měřítku, ale i na zcela osobní úrovni. Naši sousedé mají nového prezidenta a můj soused má nové zaměstnání. Ovšem ani Nový domov se změnám nevyhnul. Možná jste se podivovali nad tím, jak se střídala jména těch, co psali tento úvodník v posledním roce. Určitě jste si všimli i jiných změn. Tentokrát vám chci představit naši novou redaktorku. Ale nejdříve bych chtěla poděkovat těm, kteří tuto náročnou funkci zastávali před ní. Nejdříve děkuji Janu Rotbauerovi, který noviny velice schopně vedl několik let s profesionalitou a tvořivým nadšením. Dále můj dík patří naší vskutku renesanční ženě, Aleně Kottové, která nejen vedla Masarykův ústav několik let, ale byla schopná vstoupit i do bot redaktora ve chvíli, kdy to bylo zapotřebí a pokračovat v pravidelném vydáváni Nového domova. První tři měsíce tohoto roku jí pomáhala jako dobrovolník vést Nový domov Soňa Metcalfe-Šachová, která se přistěhovala do Kanady teprve nedávno, a možná proto má na věci kolem unikátní pohled a neotřelý přístup. Velmi oceňujeme Soninu ochotu a profesionalitu. Díky moc. Všem přeji, ať se vám daří na vašich nových působištích.

A teď již vzhůru do budoucnosti. Naší novou redaktorku Vám, milí čtenáři, vlastně ani nemusím představovat. Je to žena, kterou znáte, a mnozí z Vás i osobně. Má nejen žurnalistické vzdělání a dlouholetou praxi s vedením novin, ale hlavně opravdové nadšení jak pro tuto práci, tak i pro život české a slovenské komunity v Kanadě. Věra Kohoutová byla dopisovatelkou Nového domova spoustu let, je jednatelkou Českého a slovenského sdružení v Kanadě, členkou farnosti sv. Pavla, dlouholetou aktivní členkou Nového divadla a od počátku vzniku české televize Nová vize v Torontu její všudypřítomnou redaktorkou. Jsem moc ráda, že Věra zamění své dopisovatelství za redaktorskou práci. Přejeme Ti, Věro, aby jsi měla z tohoto nového úkolu radost, a Vám, čtenáři, abyste si s chutí přečetli každý nový výtisk Nového domova.

Za ředitelskou radu MMI Dagmar Vavruša

Tags:

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.