Pozvánka na jarní jarmark ve Vancouveru

March 9th, 2009 by Jerry Kott

Česká a slovenská komunita ve Vancouveru pořádá jarní jarmark. Zde je pozvánka kterou jsem obdržel (Jindro, díky za přeposlání):

České a slovenské sdružení ve Vancouveru

Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ JARMARK

KDE SI BUDETE MOCI PŘIPOMENOUT TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ ZVYKY , OCHUTNÁTE NÁRODNÍ JÍDLO A DOMU SI KOUPÍTE SUVENÝR.

Jarmark se koná 5.dubna /April/ od 13h. do 16.30 na adrese :
Jaycce House, 1251 Lillooet Road, North Vancouver

Chtčli bychom pozvat všechny šikovné a zručné krajany a drobné podnikatele, kteří by měli zájem představit na Jarmarku svůj talent nebo výrobky a samozřejmě ty, co nám chtějí pomoc při organizování.

Více info Vám podá Zdenka: tel.č. 604 375 5550, 604 307 0878
Nebo Zora : tel.č.604 68 4 6686

E-mailové adresy byly záměrně vypuštěny. Jarmark byl také zaznamenán v kalendáři akcí.

Tags:

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.