Archive for March, 2009

Pozvánka na jarní jarmark ve Vancouveru

Monday, March 9th, 2009 by Jerry Kott

Česká a slovenská komunita ve Vancouveru pořádá jarní jarmark. Zde je pozvánka kterou jsem obdržel (Jindro, díky za přeposlání):

České a slovenské sdružení ve Vancouveru

Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ JARMARK

KDE SI BUDETE MOCI PŘIPOMENOUT TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ ZVYKY , OCHUTNÁTE NÁRODNÍ JÍDLO A DOMU SI KOUPÍTE SUVENÝR.

Jarmark se koná 5.dubna /April/ od 13h. do 16.30 na adrese :
Jaycce House, 1251 Lillooet Road, North Vancouver

Chtčli bychom pozvat všechny šikovné a zručné krajany a drobné podnikatele, kteří by měli zájem představit na Jarmarku svůj talent nebo výrobky a samozřejmě ty, co nám chtějí pomoc při organizování.

Více info Vám podá Zdenka: tel.č. 604 375 5550, 604 307 0878
Nebo Zora : tel.č.604 68 4 6686

E-mailové adresy byly záměrně vypuštěny. Jarmark byl také zaznamenán v kalendáři akcí.

Issues with Feedburner

Sunday, March 8th, 2009 by Nový Domov

Those who subscribed to the RSS via Feedburner may find it not working. Apparently, Feedburner only supports WordPress version 2.5. Sorry… we recomment re-subscribing by clicking this link.

Blog Upgrade

Sunday, March 8th, 2009 by Nový Domov

We have upgraded to WordPress 2.7.1. There should be no difference, and as far as we can tell, all permalinks and posts work. If you find any problems with the site, please leave a comment to this post.

Patnáct let od úmrtí Karla Kryla

Wednesday, March 4th, 2009 by Jerry Kott

Včera uplynulo patnáct let od úmrtí českého básníka, skladatele a zpěváka Karla Kryla. Písně jako Bratříčku, zavírej vrátka, Anděl, Veličenstvo kat, Píseň neznámého vojína, Pasážová revolta a mnoho dalších se trvale zapsaly do povědomí československé mládeže období “normalizace”, ale oslovují i dnešní posluchače. Myslím, že není setkání u táborového ohně či v hospodě, kde by (pokud se tam objeví nějaký ten bard s kytarou) nezaznělo několik “krylovek”. Ani se tomu nechce věřit, že už je tomu patnáct let co Karel Kryl odešel.

Zde je Pasážová revolta, stejně aktuální dnes jako před čtyřiceti lety:

Jak je to s těmi kravkami, pane Čermáku?

Wednesday, March 4th, 2009 by Jerry Kott

Zhruba před měsícem se na “Nezávislém informačním serveru” CanadianCzech.com (se skromným podtitulkem “The Leading Source of Community Information”) objevila lamentace pana Dr. Čermáka, nazvaná Dává vaše Straka více mléka než naše Hnědka?

Dlouho jsem přemítal, jestli je vhodné, aby byl blog Nového Domova použit k osobní odpovědi panu Čermákovi. Nakonec jsem došel k závěru, že to snad nebude od věci, už proto, že s ním v někteých bodech souhlasím.

Především souhlasím s tím, že v česko-slovenské komunitě v Torontu existuje rivalita (nebo spíše několik rivalit), které se nám nějak nedaří překonat. Stačí zmínit osudné roky či období, a každému je jasné, o čem mluvím: 1948, padesátá léta, 1968, normalizace, 1989, a ti co přišli poté. Ty Straky a Hnědky se prostě pasou každá na jiné louce, a mléko, které dávají, je naléváno do jiných nádob. Sokolové cvičí, ČSSK se zabývá především politikou, a Masarykův ústav (MMI), coby charitativní organizace, je považován za dojnou krávu zcela jiného druhu.

Také souhlasím s tím, že Masarykův ústav je lokální Torontská organizace, která se nemůže počtem členů měřit s ČSSK. A souhlasím a podporuji snahu pana Čermáka rozšířit členskou základnu organizace. Pokud je mi známo, o to se snažili všichni bývalí předsedové MMI i ostatní členové ředitelské rady, každý svým způsobem, ale vždy se stejným cílem: zachovat dědictví předchozích generací a udržet kulturní život Čechů a Slováků v Kanadě.

Tady však moje shoda asi končí. Je možné, že pan Čermák měří velikost či důležitost podle toho, kolik lidí přijde na výroční schůzi, či podle počtu rezolucí a vyznamenání. Já si myslím, že neméně důležité měřítko je, kolik lidí se zúčastní té či oné akce pořádané pro komunitu (a tím mám na mysli nejen krajany, ale i Kanaďany třetí, čtvrté, páté generace). Myslím si, zcela neskromně, že v této oblasti byl a je Masarykův ústav vůdčí organizací. Výroční letní slavnost na Masaryktownu si lze těžko představit bez Masarykova ústavu a koordinované práce jeho ředitelské rady, zaměstnanců a dobrovolníků. Pokud je mi známo, většina ostatních se přijde bavit (což je v pořádku, proto se ta akce koná), či přivydělat nějaký ten čtvrťák (což je také v pořádku, kultura bez komerce by možná skončila na úrovni jeskynních maleb).

Po několika letech pozorování života krajanské komunity z blízkosti první ruky (díky předsednictví mé ženy v Masarykově ústavu) jsem nabyl názoru, že komunitu trápí dva problémy: vysoká ega a nízká profesionalita. Snahy o napravení těchto problémů se nevyhnutelně (a pochopitelně) střetávají s odporem, a tak máme bývalé zaměstnance MMI kteří odešli z vlastního rozhodnutí, aby pak trávili hodiny rozšiřováním pomluv a polopravd, zhrzené organizátory kteří nikdy nepřistoupí na nutnost stanovení pravidel dřív než se začne hrát, zneuznané umělce, opilé kverulanty, po bitvě generály, a já nevím co ještě… Škoda že nemám vlohy pana Škvoreckého či pana Balzaca, určitě by to dalo dost materiálu na román.

Nehodlám předstírat, že mám recept na vyřešení těch všech lidských malostí a malicherností, které sužují život komunity. Vyrostl jsem na malém městě na česko-moravském pomezí, kde si lidé vidí do talířů víc, než je zdrávo. A shledávám se zklamáním a rozčarováním, že Torontská komunita Čechů a Slováků je jako to české maloměsto, avšak bez jeho malebnosti, a bez schopnosti najít řešení těch nejožehavějších z problémů – jak zajistit přežití příštích generací. Ono to asi tak dopadne (všechno tomu nasvědčuje), že ty příští generace si vytvoří svoje spolky a svoje pravidla hry. Proč bychom se měli snažit jim v tom pomoci, když můžeme dělat věci po staru a po svém, že?

Pan Čermák si stěžuje, že “Nový domov (a tedy i MMI) předstírá věci, které nejsou, a k faktům, které jsou jim nepříjemné se chová jako by nebyly.” Psal jsem o tom již dříve, a opakuji znovu: Pokud kdokoliv v české komunitě očekává, že by se Nový domov měl snížit na úroveň bulvárního plátku a začít se zaplétat do osobních třenic a žabomyších válek, je mi líto jeho zklamání. Ať si ten člověk koupí National Enquirer, nebo Blesk. A panu Čermákovi posílám vzkaz:

V Novém domově vyšel zhruba před rokem článek, který značně finančně poškodil Masarykův ústav. Bez ohledu na jeho pravdivostní hodnotu, článek byl vydán bez předchozí konzultace s ředitelskou radou či nezaujatým právníkem, a byl poslední kapkou která vedla tehdejší ředitelskou radu ke zvýšenému dohledu nad “nezávislostí” tehdejšího redaktora Nového domova. Historii zná pan Čermák sám velice dobře. On ten článek napsal, a přestože byl spoluobžalovaným ve výsledném právním sporu, Masarykův ústav hradil všechny právní výdaje. Konečné uspořádání s žalobcem bylo uhrazeno z pojistky Masarykova ústavu. Do dnešního dne jsem nenašel jedinou zmínku v článcích podepsaných panem Čermákem, jediný náznak omluvy či snahy k částečné kompenzaci. Onen zvýšený dohled vedl ke konfrontaci mezi bývalým redaktorem a vedením Masarykova ústavu, což vyústilo v redaktorův odchod. Doma mne kdysi učili jakési pořekadlo o zametání před vlastním prahem… Je zde vhodné zmínit, že onen osudný článek nevyšel v Satelitu, ačkoliv mu údajně měl také být nabídnut k otištění. Že by pan Březina měl více soudnosti než pan Rotbauer?

Ale to už se dostávám k úrovni pod kterou bych se opravdu nerad snížil – “ten či onen řekl či udělal to či ono”. Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc zpívá se ve filmu Císařův pekař a pekařův císař. Všiměte si: dohromady, ne proti sobě.

S uctivým pozdravem panu Čermákovi a všem těm, kterým záleží na osudu krajanské komunity bez hledání zisku, slávy či poklon.

Will Central And Eastern Europe Be Cast Aside?

Tuesday, March 3rd, 2009 by Jerry Kott

Funny I should mention nationalism and protectionism just a few days ago. Yesterday’s summit of EU leader in Brussels reveal two worrisome developments: that the recession in Europe threatens to be more severe than in United States, and that the Western Europe has not quite yet come to terms with its commitments to the Central and Eastern parts of the EU. With Czech Republic holding the EU presidency, the war of words between Czech Prime Minister Mirek Topolánek and the French President Nicolas Sarkozy, Hungary and Ukraine being on the verge of an economic collapse, EU’s future looks “interesting” – to use the words from a famous Chinese curse.

What is the greatest danger in all of this? It’s not the recession itself, of course – that will pass sooner or later. Nor is it the possibility of an EU “unity crisis” – that seems to be an ongoing problem. The greatest danger is that the neo-communists will take advantage of hard times and stir the emotions of those less fortunate to try to destroy the weaker democracies in Eastern Europe.

Kde najdete Čechy?

Monday, March 2nd, 2009 by Jerry Kott

Asi všude. Čechům se prostě nevyhnete – na lodích, v letadlech, v kavárnách po celém světě. Pár příkladů za všechny:

Během mých cest po Spojených státech jsem jednou dostal darem od přátel v Kansas City tričko s českýmy motivy (takové to “vtipné”, so můžete najít v každém stánku se suvenýry v Praze). Jednoho krásného letního dne jsem ho měl na sobě když jsem vystupoval z letadla v Newarku v New Jersey. Kapitán letadla, loučíce se s pasažéry, se měl hned zeptal, jestli jsem Čech. A tak jsem se seznámil s Alexem – pilotem Air Canada, původem z Čech. Co náhoda nechtěla, o čtyři dny později čekám na zpáteční let do Toronta, a Alex je v odbavovací hale. Dali jsme se do řeči, a během pár minut jsem měl pozvánku do pilotní kabiny. Ovšem, to bylo v roce 1997, dlouho předtím než takové vymoženosti byly zrušeny po 11. září 2001.

Strávil jsem hodinu a půl v kokpitu letadla MD-80, od nástupu až po přistání. Spoustu věcí mi piloti ukázali a vysvětlili, včetně manévru kterým jsme se vyhnuli velké letní bouři. Prostě zážitek, na který se hned tak nezapomíná.

O pár let později jsme s Alenou byli na “cruise” na Aljašku. Když loď proplouvala nádhernou úžinou mezi Vancouver Island a pobřežními horami Britské Kolumbie, užívali jsme si scenérie a zároveň hledali nejlepší místo odkud bychom se mohli z lodi rozhlížet po krajině. Vylezli jsme po úzkém schodišti až k postrannímu vchodu do kapitánského můstku. A jak si tak povídáme a nakukujeme dovnitř, pozorujíce dění v můstku, přijde k nám elegantní pán a povídá: “Vy mluvíte česky? Tak to pojďte dál!”. Odháknul řetízek s cedulkou “No admittance” a uvedl nás dovnitř. Tak jsme se seznámili s Edou, námořním pilotem který provádí obrovské lodní kolosy těmi nejzrádnějšími úžinami západního pobřeží Kanady a Aljašky.

Po deseti letech se naše cesty znovu sešly v překrásné Viktorii. Zavzpomínali jsme si na to naše dávné první setkání, a otevřeli láhev červeného vína, a bylo nám dobře.

Minulý víkend jsme zavítali do útulně vypadající Kavárny Iluzí (Illusions Café) v Langfordu, městečku přiléhajícímu k Viktorii. Jak jsme tak zkoumali výzdobu kavárny, prohlíželi jsme si malby na stěnách – obrázky z celého světa, i z Čech. Od baristy jsme se dozvěděli, že obrázky jsou dílem místního umělce Martina Macháčka, a že Martin je pravidelným hostem. Martinovým maluje nejčastěji architekturu, a má takový zvláštně osobitý styl, jako kdybyste se dívali na budovy odrážející se v zrcadlech na Petříně. Ukázky jeho maleb můžete nají online na www.martycultural.com. Jelikož se nám kavárnička zalíbila, předpokládám že nepotrvá dlouho, než se s Martinem setkáme osobně.

Ať vás kroky zavedou kamkoliv na světě, můžete si být jisti, že narazíte na českou duši.