Je to oficiální!

July 10th, 2008 by Nový Domov

Vážení čtenáři Nového Domova,

jedním z cílů Masarykova ústavu je informovat nejen vás, ale i široký okruh zájemců v Kanadské společnosti a jinde ve světě o událostech které mají vliv na život našich krajanů a vztahy mezi našimi starými a novými vlastmi. Jak si jistě vzpomínáte, před časem proběhla v Novém Domově anketa o tom, jestli bychom měli vydávat články v anglickém jazyce. Výsledky ankety nebyly jednoznačné – ačkoliv se dost čtenářů vyjádřilo že by přestali Nový Domov odbírat kdyby začal publikovat anglické články, zhruba stejný počet by býval takovou změnu přivítal.

Časy se mění, a realitou doby je že stále méně lidí sleduje tisk, a stále více jich dostává informace z alternativních zdrojů. Internetová revoluce se nevyhnula ani takovým kolosům jako jsou New York Times.
To, že Nový Domov má poměrně stabilní čtenářskou základnu, je zásluhou kvalitní práce našeho redaktora a všech přispěvatelů kteří vám přinášejí zajímavé a podnětné informace. Nicméně, nemůžeme usnout na vavřínech a očekávat že tato situace potrvá dalších -cet let. Náš problem je navýšen tím že “Generation X” – mládež která nečte noviny ale stráví hodiny na internetových stránkách označovaných jako “social media”, preferuje komunikaci v angličtině.

Domníváme se že jediným řešením je zapojit Masarykův ústav do oněch “společenských médií”, a podchytit ty členy české a slovenské komunity kteří mají zájem o komunitní život ale nikdy be neotevřeli Nový Domov.

Internetové stránky Nového Domova budou od nynějška mít dvě hlavní sekce. Někteří z předplatitelů již využívají možnosti přečíst si noviny “online”, bez čekání na rozmarné doručení kanadskou poštou. Poslední dvě čísla jsou přístupná na heslo které mohou čtenáři obdržet na požádání od redakce Nového Domova. Stránka je přístupná na addrese www.novydomov.com, a Masarykův ústav hodlá tuto službu nadále udržovat.

Druhou sekcí je takzvaný “blog”. Bloggování je společenským fenoménem tohoto desetiletí. Spektrum blogů sahá od primitivních až po umělecky vypracované, stejně jako jejich obsah. Neexistuje snad oblast lidského vědění, která by nebyla komentována tím či oním blogem. Jednou z výhod blogu je, že máte-li správný prohlížeč čili browser, umožní vám to zapsat se (subscribe) a program vás automaticky upozorní na změny či nové příspěvky. Moderní browsery jako je Safari, Firefox, či InternetExplorer verze 7 mají tuto funkci, a zapsání je záležitostí kliknutí na jeden nebo dva knoflíky. Blog Nového Domova je přístupný na adrese http://blog.novydomov.com, a pokud máte zájem o automatické zapsání, http://blog.novydomov.com/feed/.

Tím to ale nekončí! Blog je mechanismem který umožňuje multilaterální komunikaci mezi autory, přispěvateli, a čtenáři. Pokud máte zájem o přispívání do blogu Nového Domova, můžete tak učinit na adrese http://blog.novydomov.com/wp-login.php?action=register, a pokud tak učiníte, budete muset vyplnit určité údaje potřebné ke vzájemné komunikaci.

No a dalším přídavkem v oblasti splečenských médií je nová skupina na Facebook.com nazvaná “Masaryk Memorial Institute” (http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=13577192275). Pokud máte účet u Facebook, připojte se k nám. Děje se toho dost, a žádná příležitost ke sdílení informací o dění v česko-slovensko-kanadsko-světové komunitě by neměla být zanedbána.

Redakce Nového Domova má od nynějška také novou adresu elektronické pošty: novydomov@masaryktown.org. Existující adresa je stále v platnosti, nicméně ta nová je jedinou oficiální.

Přejeme všem krásné léto, a těšíme se na shledanou na stránkách Nového Domova v tisku i cyberspace.

Jaroslav a Alena Kottovi

Tags:

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.